Thủ tướng đồng ý bổ sung Khu Công nghệ cao Cần Thơ vào Quy hoạch

Được biết, đây là khu công nghệ cao do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Khu Công nghệ cao Cần Thơ vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 792/QĐ-TTg ngày 8/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
bổ sung Khu Công nghệ cao Cần Thơ vào Quy hoạch
Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Khu Công nghệ cao Cần Thơ vào Quy hoạch

Được biết, đây là khu công nghệ cao do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Cần Thơ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu hoàn thiện Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan có liên quan và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *