Nhiều người dân phải trả thêm phí “ngoài luồng” khi làm thủ tục đất đai

Việc đo lường được thực hiện theo hình thức điều tra xã hội học với hơn 15.000 người, tại 108 xã của 3 thành phố trực thuộc T.Ư và 7 vùng trong cả nước.

Theo kết quả khảo sát về sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, có từ 4,9%-28,4% số người dân cho biết phải trả thêm tiền ngoài phí, lệ phí được nhà nước quy định khi làm các thủ tục về đất đai, xây dựng, kết hôn, khai sinh…

Kết quả khảo sát SIPAS được công bố

Sáng 14/3, tại Hội nghị đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, 6 lĩnh vực được chọn để đo lường gồm: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở, giấy chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh và giấy chứng thực.

Việc đo lường được thực hiện theo hình thức điều tra xã hội học với hơn 15.000 người, tại 108 xã của 3 thành phố trực thuộc T.Ư và 7 vùng trong cả nước.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng nhà ở cũng là 2 lĩnh vực có chỉ số hài lòng của người dân thấp nhất.

Theo kết quả của việc đo lường, cả 6 lĩnh vực trên đều có tình trạng người dân phải trả thêm tiền ngoài quy định. Tỷ lệ người dân phải trả thêm phí “ngoài luồng” từ 4,9% đến hơn 28%. Trong đó, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm 10% và giấy phép xây dựng là 8%.

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, kết quả khảo sát phản ánh chưa sát thực tiễn do tiêu chí đo lường, câu hỏi khảo sát của nhiều bộ, ngành và địa phương còn chung chung, chưa rõ ràng. Tại một số địa phương, kết quả cũng chưa thực sự thuyết phục, tin cậy.

Bộ Nội vụ kiến nghị tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức. Đồng thời tăng cường chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai đo lường sự hai lòng của người dân.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ kiến nghị cần sử dụng các thông tin thu được từ kết quả đo lường để đề ra các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại, đồng thời cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng mong đợi của người dân.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *